Lịch thi khóa 41CĐ, 41ĐH học kỳ 2 năm học 2016-2017

  • Lịch thi cụ thể khóa 41 Cao đẳng (Tải về)
  • Lịch thi cụ thể khóa 41 Đại học (Tải về)
  • Đây là lịch thi dự kiến, danh sách dự thi, lịch thi sẽ được cập nhật điều chỉnh ngay sau khi có danh sách cấm thi chính thức từ giáo viên giảng dạy.
  •  Sinh viên kiểm tra lịch cụ thể thi trên tài khoản cá nhân, mọi thắc mắc gửi mail về địa chỉ pdtvlute@gmail.com
Posted in Lịch thi | Leave a comment

Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2016 – 2017

  • Đối tượng áp dụng: sinh viên khóa 39CĐ,  40CĐ, 41CĐ, 39ĐH, 40ĐH, 41ĐH
  • Nội dung kế hoạch (tải về)
  • Lưu ý: Sinh viên các khóa liên hệ Cố vấn học tập để thực hiện đúng kế hoạch

 

Posted in Thông báo | Leave a comment

Thông báo tổ chức cho sinh viên khóa 39, 40 đăng ký học phần học chung học kỳ phụ của khóa 41

Posted in Thông báo | Leave a comment

Tổ chức học và thi Giáo dục quốc phòng – An ninh hè 2017

Posted in Thông báo | Leave a comment

Báo cáo sơ kết học kỳ 1 năm học 2016 – 2017

Posted in Công văn, Báo cáo | Leave a comment

Biểu mẫu CBGD

1. BM DT 22 Lịch trình giảng dạy LT; (ISO)
2. BM DT 23 Lịch trình giảng dạy TH; (ISO)
3. BM DT 24 Đề cương LT giờ tín chỉ; (ISO)
4. BM DT 25 Đề cương thực hành giờ tín chỉ; (ISO)
5. BM DT 26 Phiếu điểm LT; (ISO)
6. BM DT 27 Phiếu điểm TH; (ISO)
7. Sổ tay CBGD (phòng TT ban hành theo QĐ riêng)

Posted in Biểu mẫu | Leave a comment

Quyết định công nhận tốt nghiệp

  • Quyết định công nhận tốt nghiệp Cao đẳng chính quy đợt 1 năm 2017 (tải về)
  • Quyết định công nhận tốt nghiệp Cao đẳng nghề đợt 1 năm 2017 (Tải về)
Posted in Số liệu đào tạo | Leave a comment