Danh sách sinh viên trúng tuyển Đại học SPKT năm học 2017 – 2018

Advertisements
Posted in Thông báo | Leave a comment

Danh sách sinh viên khóa 42

Danh sách thành lập các lớp Đại học 2017 (khóa 42ĐH)

Danh sách thành lập các lớp Cao đẳng 2017 (khóa 42CĐ)

Posted in Số liệu đào tạo | Leave a comment

Kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017

Posted in Điểm thi | Leave a comment

Cơ sở pháp lý

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ

  1. Quy định đào tạo tín chỉ
  2. Quy định chế độ làm việc đối với cán bộ giảng dạy
  3. Quy định mức thu học phí
  4. Quy định xét tuyển Đại học SPKT năm 2014Quy định xét tuyển Đại học SPKT năm 2016
  5. Quy định công nhận chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học
  6. Quy định Cố vấn học tậpMẫu sổ tay Cố vấn học tập
  7. Quy định điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp trình độ Đại học
  8. Quy định tổ chức thực hiện Đồ án học phần
Posted in Quy định, quy chế | Leave a comment

Các biểu mẫu thường sử dụng

Posted in Biểu mẫu | Leave a comment

THÔNG TIN ĐÀO TẠO ĐẦU KHÓA 42

Tải về

Posted in Thông báo | Leave a comment

Quy chế đào tạo trình độ ĐH và CĐ áp dụng từ 8/2017

Tải về

Posted in Thông báo | 1 Comment