Lịch thi học kỳ 1 năm học 2017 – 2018

  • Lịch thi khóa 39, 40, 41 Đại học (Tải về)
  • Lịch thi khóa 39, 40, 41 Cao đẳng (Tải về)
Advertisements
Posted in Lịch thi | Leave a comment

Kế hoạch tổ chức học kỳ phụ năm học 2017-2018

  • Kế hoạch cụ thể (Tải về)
  • Sinh viên liên hệ Cố vấn học tập để được hướng dẫn và thực hiện đúng kế hoạch

Posted in Thông báo | Leave a comment

Thông báo nhận hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017

Thông báo Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp trình độ Cao đẳng và hồ sơ thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp trình độ Cao đẳng nghề đợt 2 năm 2017 (Tải về)

Posted in Thông báo | Leave a comment

Chương trình đào tạo, Tiến trình đào tạo các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng

Posted in Thông báo | Leave a comment

Danh sách sinh viên trúng tuyển Đại học SPKT năm học 2017 – 2018

Posted in Thông báo | Leave a comment

Danh sách sinh viên khóa 42

Danh sách thành lập các lớp Đại học 2017 (khóa 42ĐH)

Danh sách thành lập các lớp Cao đẳng 2017 (khóa 42CĐ)

Posted in Số liệu đào tạo | Leave a comment

Kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017

Posted in Điểm thi | Leave a comment