Monthly Archives: April 2017

Biểu mẫu CBGD

1. BM DT 22 Lịch trình giảng dạy LT; (ISO) 2. BM DT 23 Lịch trình giảng dạy TH; (ISO) 3. BM DT 24 Đề cương LT giờ tín chỉ; (ISO) 4. BM DT 25 Đề cương thực hành giờ … Continue reading

Posted in Biểu mẫu | Leave a comment

Quyết định công nhận tốt nghiệp

Quyết định công nhận tốt nghiệp Cao đẳng chính quy đợt 1 năm 2017 (tải về) Quyết định công nhận tốt nghiệp Cao đẳng nghề đợt 1 năm 2017 (Tải về)

Posted in Số liệu đào tạo | Leave a comment

Kế hoạch tổ chức học kỳ phụ hè năm học 2016-2017

Đối tượng áp dụng: sinh viên khóa 41CĐ, 41ĐH Nội dung kế hoạch (Tải về) Lưu ý: Sinh viên khóa 41CĐ, 41ĐH liên hệ Cố vấn học tập để thực hiện đúng kế hoạch

Posted in Thông báo | Leave a comment