Kế hoạch tổ chức học kỳ phụ hè năm học 2016-2017

  • Đối tượng áp dụng: sinh viên khóa 41CĐ, 41ĐH
  • Nội dung kế hoạch (Tải về)
  • Lưu ý: Sinh viên khóa 41CĐ, 41ĐH liên hệ Cố vấn học tập để thực hiện đúng kế hoạch
Advertisements
This entry was posted in Thông báo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s