Daily Archives: May 17, 2017

Tổ chức học và thi Giáo dục quốc phòng – An ninh hè 2017

Nội dung thông báo Danh sách sinh viên học GDQP-AN hè 2017 Mẫu đơn học lại GDQP-AN Mẫu đơn thi lại GDQP-AN Advertisements

Posted in Thông báo | Leave a comment

Báo cáo sơ kết học kỳ 1 năm học 2016 – 2017

Nội dung báo cáo

Posted in Công văn, Báo cáo | Leave a comment