Giới thiệu

PHÒNG ĐÀO TẠO – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG
Địa chỉ: Phòng A101, Nhà A, 73 Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
Điện thoại: 02703.862.290
Email: pdt@vlute.edu.vn, pdtvlute@gmail.com———————————————————————————————————-
Vinh Long University of Technology Education
Office of Academic Affairs

Website: pdt.vlute.edu.vn

Advertisements