Author Archives: pdtdhspktvl

Cơ sở pháp lý

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ Quy định đào tạo tín chỉ Quy định chế độ làm việc đối với cán bộ giảng dạy Quy định mức thu học phí Quy định xét tuyển Đại học SPKT năm 2014; Quy định xét … Continue reading

Posted in Quy định, quy chế | Leave a comment

THÔNG TIN ĐÀO TẠO ĐẦU KHÓA 42

Tải về

Posted in Thông báo | Leave a comment

Quy chế đào tạo trình độ ĐH và CĐ áp dụng từ 8/2017

Tải về

Posted in Thông báo | 1 Comment

Biểu mẫu CBGD

1. BM DT 22 Lịch trình giảng dạy LT; (ISO) 2. BM DT 23 Lịch trình giảng dạy TH; (ISO) 3. BM DT 24 Đề cương LT giờ tín chỉ; (ISO) 4. BM DT 25 Đề cương thực hành giờ … Continue reading

Posted in Biểu mẫu | Leave a comment

Đề cương chi tiết tham khảo

Quý anh/chị tải về tham khảo

Posted in Thông báo | Leave a comment