Author Archives: Thanh Ngoc

Lịch thi khóa 41CĐ, 41ĐH học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lịch thi cụ thể khóa 41 Cao đẳng (Tải về) Lịch thi cụ thể khóa 41 Đại học (Tải về) Đây là lịch thi dự kiến, danh sách dự thi, lịch thi sẽ được cập nhật điều chỉnh ngay sau … Continue reading

Posted in Lịch thi | Leave a comment

Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2016 – 2017

Đối tượng áp dụng: sinh viên khóa 39CĐ,  40CĐ, 41CĐ, 39ĐH, 40ĐH, 41ĐH Nội dung kế hoạch (tải về) Lưu ý: Sinh viên các khóa liên hệ Cố vấn học tập để thực hiện đúng kế hoạch  

Posted in Thông báo | Leave a comment

Thông báo tổ chức cho sinh viên khóa 39, 40 đăng ký học phần học chung học kỳ phụ của khóa 41

Nội dung thông báo Danh sách các học phần có thể mở lớp trong học kỳ phụ hè 2017 Danh sách các học phần đã mở lớp trong học kỳ phụ hè 2017

Posted in Thông báo | Leave a comment

Tổ chức học và thi Giáo dục quốc phòng – An ninh hè 2017

Nội dung thông báo Danh sách sinh viên học GDQP-AN hè 2017 Mẫu đơn học lại GDQP-AN Mẫu đơn thi lại GDQP-AN

Posted in Thông báo | Leave a comment

Báo cáo sơ kết học kỳ 1 năm học 2016 – 2017

Nội dung báo cáo

Posted in Công văn, Báo cáo | Leave a comment

Quyết định công nhận tốt nghiệp

Quyết định công nhận tốt nghiệp Cao đẳng chính quy đợt 1 năm 2017 (tải về) Quyết định công nhận tốt nghiệp Cao đẳng nghề đợt 1 năm 2017 (Tải về)

Posted in Số liệu đào tạo | Leave a comment

Kế hoạch tổ chức học kỳ phụ hè năm học 2016-2017

Đối tượng áp dụng: sinh viên khóa 41CĐ, 41ĐH Nội dung kế hoạch (Tải về) Lưu ý: Sinh viên khóa 41CĐ, 41ĐH liên hệ Cố vấn học tập để thực hiện đúng kế hoạch

Posted in Thông báo | Leave a comment