Author Archives: Thanh Ngoc

Danh sách sinh viên trúng tuyển Đại học SPKT năm học 2017 – 2018

Danh sách sinh viên khóa 39 Đại học SPKT Danh sách sinh viên khóa 40 Đại học SPKT Danh sách sinh viên khóa 41 Đại học SPKT Advertisements

Posted in Thông báo | Leave a comment

Danh sách sinh viên khóa 42

Danh sách thành lập các lớp Đại học 2017 (khóa 42ĐH) Danh sách thành lập các lớp Cao đẳng 2017 (khóa 42CĐ)

Posted in Số liệu đào tạo | Leave a comment

Kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017

Khóa 39 Cao đẳng Khóa 39 Đại học Khóa 40 Cao đẳng Khóa 40 Đại học Khóa 41 Cao đẳng Khóa 41 Đại học

Posted in Điểm thi | Leave a comment

Các biểu mẫu thường sử dụng

Đơn xin học lại cùng lớp khác Đơn xét SPKT (áp dụng cho sv khóa 40,41 ĐH) Đơn xét SPKT (áp dụng cho sv khóa 42 Đại học) Đơn điều chỉnh học phần Đơn dự thi cải thiện Mẫu đơn … Continue reading

Posted in Biểu mẫu | Leave a comment

Hoàn trả học phí đóng thừa và đóng bổ sung học phí đóng thiếu

Phòng Đào tạo thông báo với sinh viên toàn trường Kế hoạch hoàn trả học phí đóng thừa và đóng bổ sung học phí đóng thiếu của Học kỳ phụ hè năm học 2016 – 2017 như sau: Nội dung … Continue reading

Posted in Thông báo | Leave a comment

Nhận Đơn xin phúc khảo và thi cải thiện điểm học phần Học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

Nội dung thông báo (tải về) Sinh viên các khóa xem và thực hiện đúng thông báo

Posted in Thông báo | Leave a comment

Kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017

Khóa 41 Cao đẳng (Tải về) Khóa 41 Đại học (Tải về) Sinh viên xem, kiểm tra và làm căn cứ để đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2017-2018. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ về … Continue reading

Posted in Thông báo | Leave a comment