Category Archives: Quy định, quy chế

Cơ sở pháp lý

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ Quy định đào tạo tín chỉ Quy định chế độ làm việc đối với cán bộ giảng dạy Quy định mức thu học phí Quy định xét tuyển Đại học SPKT năm 2014; Quy định xét … Continue reading

Posted in Quy định, quy chế | Leave a comment

Các biểu mẫu thường sử dụng

Đơn xin học lại cùng lớp khác Đơn xét SPKT (áp dụng cho sv khóa 40,41 ĐH) Đơn xét SPKT (áp dụng cho sv khóa 42 Đại học) Đơn điều chỉnh học phần Đơn dự thi cải thiện Mẫu đơn … Continue reading

Posted in Biểu mẫu | Leave a comment

Biểu mẫu CBGD

1. BM DT 22 Lịch trình giảng dạy LT; (ISO) 2. BM DT 23 Lịch trình giảng dạy TH; (ISO) 3. BM DT 24 Đề cương LT giờ tín chỉ; (ISO) 4. BM DT 25 Đề cương thực hành giờ … Continue reading

Posted in Biểu mẫu | Leave a comment

Quy trình đăng ký học phần

Quy trình đăng ký học phần

Posted in Quy định, quy chế | Leave a comment