Category Archives: Biểu mẫu

Các biểu mẫu thường sử dụng

Đơn xin học lại cùng lớp khác Đơn xét SPKT (áp dụng cho sv khóa 40,41 ĐH) Đơn xét SPKT (áp dụng cho sv khóa 42 Đại học) Đơn điều chỉnh học phần Đơn dự thi cải thiện Mẫu đơn … Continue reading

Posted in Biểu mẫu | Leave a comment

Biểu mẫu CBGD

1. BM DT 22 Lịch trình giảng dạy LT; (ISO) 2. BM DT 23 Lịch trình giảng dạy TH; (ISO) 3. BM DT 24 Đề cương LT giờ tín chỉ; (ISO) 4. BM DT 25 Đề cương thực hành giờ … Continue reading

Posted in Biểu mẫu | Leave a comment