Category Archives: Biểu mẫu

Biểu mẫu CBGD

1. BM DT 22 Lịch trình giảng dạy LT; (ISO) 2. BM DT 23 Lịch trình giảng dạy TH; (ISO) 3. BM DT 24 Đề cương LT giờ tín chỉ; (ISO) 4. BM DT 25 Đề cương thực hành giờ … Continue reading

Posted in Biểu mẫu | Leave a comment

Các biểu mẫu thường sử dụng

Đơn xin học lại cùng lớp khác Đơn điều chỉnh học phần Đơn dự thi cải thiện Mẫu đơn phúc khảo Đơn xét tốt nghiệp (áp dụng cho sinh viên Cao đẳng, Đại học) Đơn dự thi tốt nghiệp (áp … Continue reading

Posted in Biểu mẫu | Leave a comment