Category Archives: Số liệu đào tạo

Quyết định công nhận tốt nghiệp

Quyết định công nhận tốt nghiệp Cao đẳng chính quy đợt 1 năm 2017 (tải về) Quyết định công nhận tốt nghiệp Cao đẳng nghề đợt 1 năm 2017 (Tải về)

Posted in Số liệu đào tạo | Leave a comment

QĐ v/v giao chỉ tiêu tuyển sinh cho trường ĐHSPKTVL

Chỉ tiêu năm 2016 Chỉ tiêu năm 2015 Chỉ tiêu năm 2014

Posted in Số liệu đào tạo | Leave a comment