Category Archives: Số liệu đào tạo

Danh sách sinh viên khóa 42

Danh sách thành lập các lớp Đại học 2017 (khóa 42ĐH) Danh sách thành lập các lớp Cao đẳng 2017 (khóa 42CĐ) Advertisements

Posted in Số liệu đào tạo | Leave a comment

Quyết định công nhận tốt nghiệp

Quyết định công nhận tốt nghiệp Cao đẳng chính quy đợt 1 năm 2017 (tải về) Quyết định công nhận tốt nghiệp Cao đẳng nghề đợt 1 năm 2017 (Tải về)

Posted in Số liệu đào tạo | Leave a comment

QĐ v/v giao chỉ tiêu tuyển sinh cho trường ĐHSPKTVL

Chỉ tiêu năm 2016 Chỉ tiêu năm 2015 Chỉ tiêu năm 2014

Posted in Số liệu đào tạo | Leave a comment