Category Archives: Thông báo

Hoàn trả học phí đóng thừa và đóng bổ sung học phí đóng thiếu

Phòng Đào tạo thông báo với sinh viên toàn trường Kế hoạch hoàn trả học phí đóng thừa và đóng bổ sung học phí đóng thiếu của Học kỳ phụ hè năm học 2016 – 2017 như sau: Nội dung … Continue reading

Posted in Thông báo | Leave a comment

Nhận Đơn xin phúc khảo và thi cải thiện điểm học phần Học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

Nội dung thông báo (tải về) Sinh viên các khóa xem và thực hiện đúng thông báo

Posted in Thông báo | Leave a comment

Kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017

Khóa 41 Cao đẳng (Tải về) Khóa 41 Đại học (Tải về) Sinh viên xem, kiểm tra và làm căn cứ để đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2017-2018. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ về … Continue reading

Posted in Thông báo | Leave a comment

Lịch thi khóa học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lịch thi cụ thể khóa 41 Cao đẳng (Tải về) Lịch thi cụ thể khóa 41 Đại học (Tải về) Lịch thi cụ thể khóa 39, 40 Cao đẳng (Tải về) Lịch thi cụ thể khóa 39, 40 Đại học … Continue reading

Posted in Lịch thi | Leave a comment

Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2016 – 2017

Đối tượng áp dụng: sinh viên khóa 39CĐ,  40CĐ, 41CĐ, 39ĐH, 40ĐH, 41ĐH Nội dung kế hoạch (tải về) Lưu ý: Sinh viên các khóa liên hệ Cố vấn học tập để thực hiện đúng kế hoạch  

Posted in Thông báo | Leave a comment

Thông báo tổ chức cho sinh viên khóa 39, 40 đăng ký học phần học chung học kỳ phụ của khóa 41

Nội dung thông báo Danh sách các học phần có thể mở lớp trong học kỳ phụ hè 2017 Danh sách các học phần đã mở lớp trong học kỳ phụ hè 2017

Posted in Thông báo | Leave a comment

Tổ chức học và thi Giáo dục quốc phòng – An ninh hè 2017

Nội dung thông báo Danh sách sinh viên học GDQP-AN hè 2017 Mẫu đơn học lại GDQP-AN Mẫu đơn thi lại GDQP-AN

Posted in Thông báo | Leave a comment