Category Archives: Thông báo

Lịch thi khóa 41CĐ, 41ĐH học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lịch thi cụ thể khóa 41 Cao đẳng (Tải về) Lịch thi cụ thể khóa 41 Đại học (Tải về) Đây là lịch thi dự kiến, danh sách dự thi, lịch thi sẽ được cập nhật điều chỉnh ngay sau … Continue reading

Posted in Lịch thi | Leave a comment

Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2016 – 2017

Đối tượng áp dụng: sinh viên khóa 39CĐ,  40CĐ, 41CĐ, 39ĐH, 40ĐH, 41ĐH Nội dung kế hoạch (tải về) Lưu ý: Sinh viên các khóa liên hệ Cố vấn học tập để thực hiện đúng kế hoạch  

Posted in Thông báo | Leave a comment

Thông báo tổ chức cho sinh viên khóa 39, 40 đăng ký học phần học chung học kỳ phụ của khóa 41

Nội dung thông báo Danh sách các học phần có thể mở lớp trong học kỳ phụ hè 2017 Danh sách các học phần đã mở lớp trong học kỳ phụ hè 2017

Posted in Thông báo | Leave a comment

Tổ chức học và thi Giáo dục quốc phòng – An ninh hè 2017

Nội dung thông báo Danh sách sinh viên học GDQP-AN hè 2017 Mẫu đơn học lại GDQP-AN Mẫu đơn thi lại GDQP-AN

Posted in Thông báo | Leave a comment

Kế hoạch tổ chức học kỳ phụ hè năm học 2016-2017

Đối tượng áp dụng: sinh viên khóa 41CĐ, 41ĐH Nội dung kế hoạch (Tải về) Lưu ý: Sinh viên khóa 41CĐ, 41ĐH liên hệ Cố vấn học tập để thực hiện đúng kế hoạch

Posted in Thông báo | Leave a comment

Danh sách SV nộp hồ sơ xét Tốt nghiệp cao đẳng đợt 1 năm 2017

(Tải danh sách) Sinh viên kiểm tra tất cả dữ liệu liên quan để làm căn cứ xét tốt nghiệp và in bằng, bảng điểm tốt nghiệp. Mọi thắc mắc sinh viên phản hồi về phòng Đào tạo chậm nhất đến … Continue reading

Posted in Thông báo | Leave a comment

Lịch thi lần 2 khóa 39CĐN học kỳ 1 năm học 2016-2017

Lịch thi (Tải về) Sinh viên xem và thực hiện đúng kế hoạch

Posted in Lịch thi | Leave a comment