Category Archives: Điểm thi

Kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017

Khóa 39 Cao đẳng Khóa 39 Đại học Khóa 40 Cao đẳng Khóa 40 Đại học Khóa 41 Cao đẳng Khóa 41 Đại học Advertisements

Posted in Điểm thi | Leave a comment

Điểm số

Khóa 38 CĐSPKT (K38 – HK6)  

Posted in Điểm thi | Leave a comment