Category Archives: Lịch thi

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2017 – 2018

Lịch thi khóa 39, 40, 41 Đại học (Tải về) Lịch thi khóa 39, 40, 41 Cao đẳng (Tải về) Advertisements

Posted in Lịch thi | Leave a comment

Lịch thi khóa học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lịch thi cụ thể khóa 41 Cao đẳng (Tải về) Lịch thi cụ thể khóa 41 Đại học (Tải về) Lịch thi cụ thể khóa 39, 40 Cao đẳng (Tải về) Lịch thi cụ thể khóa 39, 40 Đại học … Continue reading

Posted in Lịch thi | Leave a comment

Lịch thi lần 2 khóa 39CĐN học kỳ 1 năm học 2016-2017

Lịch thi (Tải về) Sinh viên xem và thực hiện đúng kế hoạch

Posted in Lịch thi | Leave a comment

Lịch thi Học kỳ phụ năm học 2016-2017

Lịch thi (Tải về) Sinh viên xem và thực hiện đúng kế hoạch Sinh viên khóa 39 CĐ, ĐH đi thực tập tốt nghiệp chưa thi lần 2 Học kỳ 1 năm học 2016-2017 sẽ thi lần 2 cùng học … Continue reading

Posted in Lịch thi | Leave a comment

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 của khóa 41 Cao đẳng, Đại học, 39 Cao đẳng nghề

Lịch thi khóa 41 Đại học Lịch thi khóa 41 Cao đẳng Lịch thi khóa 39 CĐN  Sinh viên xem và thực hiện đúng lịch thi của mình.  Danh sách phòng thi, giờ thi cụ thể từng môn sẽ được … Continue reading

Posted in Lịch thi, Thông báo | Leave a comment

Lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016 – 2017

Khóa 39, 40 Cao đẳng Khóa 39, 40 Đại học Sinh viên xem và thực hiện đúng lịch thi của mình. Mọi thắc mắc sinh viên phản hồi cho Cố vấn học tập của mình hoặc gửi về địa chỉ … Continue reading

Posted in Lịch thi | Leave a comment

Lịch thi Học kỳ 1 năm học 2016 – 2017

Khóa 38 CĐSPKT Khóa 39, 40 Đại học Khóa 39, 40 Cao đẳng ds-phong-thi-sv-hoc-lai-cung-khoa-39-40-dh: sinh viên kết hợp xem lịch thi để biết thời gian, địa điểm cụ thể Danh sách phòng thi của sv các khóa học lại cùng … Continue reading

Posted in Lịch thi, Thông báo | Leave a comment