Category Archives: Thời khóa biểu

Thời khóa biểu học kỳ phụ năm học 2016 – 2017

Thời khóa biểu học kỳ phụ 2016-2017 – Sinh viên xem và kiểm tra thời khóa biểu của mình. – Sinh viên khóa 39, 40 có thể xem trên tài khoản cá nhân. – Sinh viên có thể đăng ký … Continue reading

Posted in Thông báo, Thời khóa biểu | Leave a comment