Kế hoạch tổ chức học kỳ phụ hè năm học 2016-2017

 • Đối tượng áp dụng: sinh viên khóa 41CĐ, 41ĐH
 • Nội dung kế hoạch (Tải về)
 • Lưu ý: Sinh viên khóa 41CĐ, 41ĐH liên hệ Cố vấn học tập để thực hiện đúng kế hoạch
Posted in Thông báo | Leave a comment

Danh sách SV nộp hồ sơ xét Tốt nghiệp cao đẳng đợt 1 năm 2017

(Tải danh sách)

 • Sinh viên kiểm tra tất cả dữ liệu liên quan để làm căn cứ xét tốt nghiệp và in bằng, bảng điểm tốt nghiệp. Mọi thắc mắc sinh viên phản hồi về phòng Đào tạo chậm nhất đến hết ngày 22/3/2017
 • Sau ngày 22/3/2017 mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết, Sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin cá nhân của mình
Posted in Thông báo | Leave a comment

Lịch thi lần 2 khóa 39CĐN học kỳ 1 năm học 2016-2017

 • Lịch thi (Tải về)
 • Sinh viên xem và thực hiện đúng kế hoạch
Posted in Lịch thi | Leave a comment

Lịch thi Học kỳ phụ năm học 2016-2017

 • Lịch thi (Tải về)
 • Sinh viên xem và thực hiện đúng kế hoạch
 • Sinh viên khóa 39 CĐ, ĐH đi thực tập tốt nghiệp chưa thi lần 2 Học kỳ 1 năm học 2016-2017 sẽ thi lần 2 cùng học kỳ phụ
Posted in Lịch thi | Leave a comment

Thông báo nhận đơn phúc khảo điểm, đăng ký thi cải thiệnđiểm khóa 39CĐN, 41CĐ, 41ĐH học kỳ 1 năm học 2016-2017

Posted in Thông báo | Leave a comment

Kế hoạch ôn thi Cao đẳng nghề khóa 39CĐN

 • Kế hoạch ôn thi
 • Sinh viên khóa 39CĐN và sinh viên các khóa khác thi tốt nghiệp cùng khóa 39CĐN theo dõi và thực hiện đúng kế hoạch
Posted in Thông báo | Leave a comment

Thông báo nhận hồ sơ xét tốt nghiệp Cao đẳng đợt 1 năm 2017

Posted in Thông báo | Leave a comment