Kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017

Advertisements
Posted in Điểm thi | Leave a comment

Cơ sở pháp lý

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ

 1. Quy định đào tạo tín chỉ
 2. Quy định chế độ làm việc đối với cán bộ giảng dạy
 3. Quy định mức thu học phí
 4. Quy định xét tuyển Đại học SPKT năm 2014Quy định xét tuyển Đại học SPKT năm 2016
 5. Quy định công nhận chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học
 6. Quy định Cố vấn học tậpMẫu sổ tay Cố vấn học tập
 7. Quy định điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp trình độ Đại học
 8. Quy định tổ chức thực hiện Đồ án học phần
Posted in Quy định, quy chế | Leave a comment

Các biểu mẫu thường sử dụng

Posted in Biểu mẫu | Leave a comment

THÔNG TIN ĐÀO TẠO ĐẦU KHÓA 42

Tải về

Posted in Thông báo | Leave a comment

Quy chế đào tạo trình độ ĐH và CĐ áp dụng từ 8/2017

Tải về

Posted in Thông báo | 1 Comment

Hoàn trả học phí đóng thừa và đóng bổ sung học phí đóng thiếu

Phòng Đào tạo thông báo với sinh viên toàn trường Kế hoạch hoàn trả học phí đóng thừa và đóng bổ sung học phí đóng thiếu của Học kỳ phụ hè năm học 2016 – 2017 như sau:

 • Nội dung thông báo (Tải về)
 • Danh sách sinh viên được hoàn trả học phí (Tải về)
 • Danh sách sinh viên phải đóng học phí bổ sung (Tải về)
Posted in Thông báo | Leave a comment

Nhận Đơn xin phúc khảo và thi cải thiện điểm học phần Học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

 • Nội dung thông báo (tải về)
 • Sinh viên các khóa xem và thực hiện đúng thông báo
Posted in Thông báo | Leave a comment