Báo cáo sơ kết học kỳ 1 năm học 2016 – 2017

Posted in Công văn, Báo cáo | Leave a comment

Biểu mẫu CBGD

1. BM DT 22 Lịch trình giảng dạy LT; (ISO)
2. BM DT 23 Lịch trình giảng dạy TH; (ISO)
3. BM DT 24 Đề cương LT giờ tín chỉ; (ISO)
4. BM DT 25 Đề cương thực hành giờ tín chỉ; (ISO)
5. BM DT 26 Phiếu điểm LT; (ISO)
6. BM DT 27 Phiếu điểm TH; (ISO)
7. Sổ tay CBGD (phòng TT ban hành theo QĐ riêng)

Posted in Biểu mẫu | Leave a comment

Quyết định công nhận tốt nghiệp

 • Quyết định công nhận tốt nghiệp Cao đẳng chính quy đợt 1 năm 2017 (tải về)
 • Quyết định công nhận tốt nghiệp Cao đẳng nghề đợt 1 năm 2017 (Tải về)
Posted in Số liệu đào tạo | Leave a comment

Kế hoạch tổ chức học kỳ phụ hè năm học 2016-2017

 • Đối tượng áp dụng: sinh viên khóa 41CĐ, 41ĐH
 • Nội dung kế hoạch (Tải về)
 • Lưu ý: Sinh viên khóa 41CĐ, 41ĐH liên hệ Cố vấn học tập để thực hiện đúng kế hoạch
Posted in Thông báo | Leave a comment

Danh sách SV nộp hồ sơ xét Tốt nghiệp cao đẳng đợt 1 năm 2017

(Tải danh sách)

 • Sinh viên kiểm tra tất cả dữ liệu liên quan để làm căn cứ xét tốt nghiệp và in bằng, bảng điểm tốt nghiệp. Mọi thắc mắc sinh viên phản hồi về phòng Đào tạo chậm nhất đến hết ngày 22/3/2017
 • Sau ngày 22/3/2017 mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết, Sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin cá nhân của mình
Posted in Thông báo | Leave a comment

Lịch thi lần 2 khóa 39CĐN học kỳ 1 năm học 2016-2017

 • Lịch thi (Tải về)
 • Sinh viên xem và thực hiện đúng kế hoạch
Posted in Lịch thi | Leave a comment

Lịch thi Học kỳ phụ năm học 2016-2017

 • Lịch thi (Tải về)
 • Sinh viên xem và thực hiện đúng kế hoạch
 • Sinh viên khóa 39 CĐ, ĐH đi thực tập tốt nghiệp chưa thi lần 2 Học kỳ 1 năm học 2016-2017 sẽ thi lần 2 cùng học kỳ phụ
Posted in Lịch thi | Leave a comment