Hoàn trả học phí đóng thừa và đóng bổ sung học phí đóng thiếu

Phòng Đào tạo thông báo với sinh viên toàn trường Kế hoạch hoàn trả học phí đóng thừa và đóng bổ sung học phí đóng thiếu của Học kỳ phụ hè năm học 2016 – 2017 như sau:

 • Nội dung thông báo (Tải về)
 • Danh sách sinh viên được hoàn trả học phí (Tải về)
 • Danh sách sinh viên phải đóng học phí bổ sung (Tải về)
Advertisements
Posted in Thông báo | Leave a comment

Nhận Đơn xin phúc khảo và thi cải thiện điểm học phần Học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

 • Nội dung thông báo (tải về)
 • Sinh viên các khóa xem và thực hiện đúng thông báo
Posted in Thông báo | Leave a comment

Kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017

 • Khóa 41 Cao đẳng (Tải về)
 • Khóa 41 Đại học (Tải về)
  Sinh viên xem, kiểm tra và làm căn cứ để đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2017-2018.
  Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ về phòng đào tạo qua địa chỉ mail pdtvlute@gmail.com
Posted in Thông báo | Leave a comment

Lịch thi khóa học kỳ 2 năm học 2016-2017

 • Lịch thi cụ thể khóa 41 Cao đẳng (Tải về)
 • Lịch thi cụ thể khóa 41 Đại học (Tải về)
 • Lịch thi cụ thể khóa 39, 40 Cao đẳng (Tải về)
 • Lịch thi cụ thể khóa 39, 40 Đại học (Tải về)
 • Đây là lịch thi dự kiến, danh sách dự thi, lịch thi sẽ được cập nhật điều chỉnh ngay sau khi có danh sách cấm thi chính thức từ giáo viên giảng dạy.
 •  Sinh viên kiểm tra lịch cụ thể thi trên tài khoản cá nhân, mọi thắc mắc gửi mail về địa chỉ pdtvlute@gmail.com
Posted in Lịch thi | Leave a comment

Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2016 – 2017

 • Đối tượng áp dụng: sinh viên khóa 39CĐ,  40CĐ, 41CĐ, 39ĐH, 40ĐH, 41ĐH
 • Nội dung kế hoạch (tải về)
 • Lưu ý: Sinh viên các khóa liên hệ Cố vấn học tập để thực hiện đúng kế hoạch

 

Posted in Thông báo | Leave a comment

Thông báo tổ chức cho sinh viên khóa 39, 40 đăng ký học phần học chung học kỳ phụ của khóa 41

Posted in Thông báo | Leave a comment

Tổ chức học và thi Giáo dục quốc phòng – An ninh hè 2017

Posted in Thông báo | Leave a comment